“Nhà tạo mẫu xe hơi” đã đập “Townhome” vào một ngôi nhà mới Lúc đầu mọi người bị điên. Bây giờ trở thành “Trang trí nhà”

Ngôi nhà phố 2 tầng rộng 37,5 mét vuông này đã được mở, khu vực đã bị đóng cửa trước đó Giống như một nhà phố thông thường bằng cách…

Continue Reading “Nhà tạo mẫu xe hơi” đã đập “Townhome” vào một ngôi nhà mới Lúc đầu mọi người bị điên. Bây giờ trở thành “Trang trí nhà”