Hồ Bơi Mini Biệt Thự Thảo Điền Quận 2 – 3*6

6.200 $

Hồ Bơi Mini Biệt Thự Thảo Điền Quận 2 – 3*6

$ 1,850 – $ 4,977 Trên mặt đất
$ 28,000 – $ 55,000 Hồ bơi bê tông trong lòng đất

Chi phí lắp đặt hồ bơi trung bình là 22.191 đô la với hầu hết các chủ nhà chi tiêu từ 14.925 đến 29.988 đô la tùy thuộc vào loại hồ bơi. Chi phí trung bình để thêm một hồ bơi trên mặt đất là $ 1,850 đến $ 4,977, trong khi chi phí để thêm một hồ bơi trong nhà dao động từ $ 28,000 đến $ 55,000.

Nhận ước tính chi phí miễn phí từ  chúng tôi vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới:

Danh mục:

Mô tả

Hồ Bơi Mini Biệt Thự Thảo Điền Quận 2 – 3*6

Nhận ước tính chi phí miễn phí từ  chúng tôi vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới: