Bóng đèn Par 12 v 300 w

Mô tả

Bóng đèn Par 12 v 300 w