Bộ Lọc Cát Kripsol Series – BR

Mô tả

Bộ lọc KRIPSOL, laminated polyester, kim loại màu đỏ. Chúng bao gồm: áp kế, van 6 chiều: 1 1/2 “Vk6.43B hoặc 2” VK6.63B với các đường nối (mô hình BR / BL) hoặc V6T.41B Van 6 hướng trên (mô hình BT).

Tốc độ lọc: 50 m3 / h / m2.

Áp suất tối đa: 1,6 kg / cm2.

Áp suất làm việc: 0,5 – 1,3 kg / cm2.

Áp suất thử: 2,5 Kg / cm2.

Nhiệt độ làm việc: 1º C ÷ 50ºC.

Phép đo hạt cát: 0,4 ÷ 0,8 mm.

Tải catalog và hướng dẫn sử dụng tại đây 

Bộ Lọc Cát Kripsol Series – BR  Công suất 120m3/h cho hồ bơi 450m3