Bể bơi như một dịch vụ cộng đồng

Lý do chính để xây dựng các hồ bơi thành phố là để cung cấp cho cư dân của thị trấn một cơ sở vật chất có thể được sử dụng để giải trí hoặc thể thao, chẳng hạn như học bơi và các hoạt động liên quan đến nước khác.