Trung tâm chăm sóc sức khỏe thời hiện đại

Không gì có thể ngăn được sự sáng tạo của con người. Không gian đô thị hóa ngày càng tăng, nhu cầu con người ngày càng lên cao. Hồ bơi trên tầng thượng đang và sẽ là xu hướng trong tương lai khi không gian giành cho khu vườn ngày càng thu hẹp.