Hồ Bơi Kinh Doanh 525m2

Hồ Bơi Kinh Doanh 525m2

Hồ Bơi A Hậu – Nhơn Trạch- Đồng Nai: Diện tích 525m2

Kích thước: 15*35 sâu 0,6-1.8m Thiết kế thi công: Hồ Bơi Thông Minh Thời gian hoàn thiện: 120 ngày