You are currently viewing Hồ Bơi Kinh Doanh Đức Cơ – Gia Lai

Hồ Bơi Kinh Doanh Đức Cơ – Gia Lai

Chủ đầu tư: A Khánh

Đơn vị thi công: Hoboithongminh.com

Ngày thi công: 12/10/2016

Ngày hoàn thành: 6/1/2017

Công trình hồ bơi kinh doanh kết hợp 2 trong 1 gồm hồ bơi người lớn diện tích 250m2 gồm 5 làn bơi tiêu chuẩn và hồ bơi cho trẻ em 160m2.

Đây là công trình tư nhân đầu tiên tại huyện Đức Cơ – Gia Lai được đầu tư bài bản tại trung tâm của huyện. Hiện tại trung bình ngày thường có khoản 120 đến 150 lượt khách. Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ lượng khách tăng lên khoản 250 đến 300 lượt/ngày. Giá vé tại đây là người lớn 25.000/lượt , trẻ em 20.000/lượt.

HÌNH ẢNH CHI TIẾT CÔNG TRÌNH TỪ LÚC THI CÔNG VÀ BÀN GIAO