You are currently viewing HỢP ĐỒNG VỆ SINH HỒ BƠI

HỢP ĐỒNG VỆ SINH HỒ BƠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VỆ SINH HỒ BƠI HỒ BƠI

Số: ……/HĐ

     – Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005.

    – Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    – Căn cứ khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay,  ngày         tháng          năm  

 Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH BỂ BƠI

Địa chỉ: 

Điện thoại:  

Đại diện: (Ông / Bà)                                       Chức vụ:                                                        

Mã số thuế: 

BÊN B: CÔNG TY  CUNG CẤP HỢP ĐỒNG VỆ SINH HỒ BƠI

Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3506.8668                 

Đại diện:                                          Chức vụ:                                                       

Tài khoản:  Công ty vệ sinh hồ bơi

Mở tại: 

Mã số thuế: 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vệ sinh hồ bơi (gọi tắt là “Hợp Đồng”) với các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU I: NỘI DUNG DỊCH VỤ HỢP ĐỒNG VỆ SINH HỒ BƠI

– Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B dịch vụ vệ sinh hồ bơi (gọi tắt là “Dịch Vụ”) đặt tại khuôn viên sân vườn trụ sở làm việc của Bên B, như sau:

Quy trình vệ sinh hồ bơi

– Kiểm tra cân bằng nồng độ PH trong nước bể bơi.

Vệ sinh hồ bơi (hút vệ sinh hồ bơi, vớt rác bụi bờ mặt nước hồ bơi).

– Kiểm tra bảo trì hệ thống lọc, vận hành hệ thống lọc bể bơi đúng kỹ thuật.

– Xử lý hóa chất bể bơi bảo vệ nguồn nước. Bảo đảm nước luôn trong sạch.

– Thời gian 7h-11h sáng các ngày trong tuần (trừ ngày lễ)

– Dịch vụ cứu hộ bể bơi (nếu có).

ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VỆ SINH HỒ BƠI

Chi phí vệ sinh hồ bơi: 3.300.000VNĐ/tháng(ba triệu ba trăm ngàn đồng). (Giá trên chưa có tính thuế VAT)

– Thời gian hợp đồng vệ sinh hồ bơi: 3 tháng

ĐIỀU III: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH BỂ BƠI VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1.    Thời hạn hợp đồng :

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh bể bơi này có hiệu lực trong vòng 3 tháng. Kể từ ngày….. tháng…….năm…….. đến hết ngày………tháng…….năm…….     

– Bên A sẽ có trách nhiệm cung cấp dụng cụ vật tư theo thỏa thuận như: dụng cụ vệ sinh hồ bơi, hóa chất xử lý nước. Thay thế thiết bị khi bị hư hỏng. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.

– Sau khi kết thúc thời hạn của Hợp Đồng, nếu Bên B có nhu cầu thuê Bên A tiếp tục cung cấp Dịch Vụ thì sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng.

2. Phương thức thanh toán:

-Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B.

-Bên B giao cho bên A biên bản nghiệm thu dịch vụ vệ sinh bể bơi hàng tháng.

-Số tiền dịch vụ vệ sinh bể bơi hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 03 ngày kể từ khi Bên B nhận được hồ sơ biên bản nghiệm thu.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của Bên A

– Hàng tháng thanh toán tiền công cho bên B đúng thời hạn thỏa thuận.

-Kết hợp với bên A mua các thiết bị hồ bơi khi phát sinh. Mọi chi phí trên do bên A thanh toán.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B làm việc.

Trách nhiệm của công ty vệ sinh hồ bơi

– Đến đúng giờ vào buổi sáng thứ làm vệ sinh hồ bơi, kiểm tra nước, hệ thống lọc, vận hành hệ thống lọc bể bơi đúng cách.

– Đảm bảo nguồn nước trong hồ bơi luôn trong sạch.

– Kiểm tra báo cho bên A biết khi thiết bị hư hỏng cần sửa chữa hoặc thay thế.

ĐIỀU V: CAM KẾT CHUNG

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đủ tất cả các điều khoản đã nêu trong hợp đồng vệ sinh hồ bơi. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc, phát sinh, hai bên phải cùng bàn bạc để thống nhất và giải quyết bằng văn bản.
  2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương hủy bỏ dịch vụ vệ sinh bể bơi mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ sẽ phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng.
  3. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị phạt 100% tổng giá trị hợp đồng.
  4. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.
  5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết thông qua thương lượng bình đẳng giữa hai bên trong thời gian ngắn nhất (tối đa là 05 ngày). Nếu hai bên không hòa giải được thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.
  6. Việc sửa đổi bổ sung các điều khoản của hợp đồng này phải được cả hai bên thỏa thuận bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết.
  7. Hợp đồng được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

          ĐẠI DIỆN BÊN A

                                              ĐẠI DIỆN BÊN B