Hồ Bơi Anh Tiến

Chủ đầu tư: Anh Tiến 

Đơn vị thi công: HỒ BƠI THÔNG MINH Ngày thi công: 15/4/2015 Ngày hoàn thành: 30/5/2015 123

Định hình móng hồ bơi

124

Lắp đan sắt hồ bơi

125

Công đoạn đổ bê tông hồ bơi

126

Công đoạn đổ bê tông thành hồ bơi

127

Công đoạn chống thấm hồ bơi

128

Công đoạn xử lý chống thấm hồ bơi

129

Hồ bơi khi hoàn thành