Hồ Bơi A Hậu – Nhơn Trạch- Đồng Nai

Hồ Bơi A Hậu – Nhơn Trạch- Đồng Nai: Diện tích 525m2

Kích thước: 15*35 sâu 0,6-1.8m

Thiết kế thi công: Hồ Bơi Thông Minh

Thời gian hoàn thiện: 120 ngày